Založsi.cz - Ukládejte své záložky odkukkoliv a kdekoliv

  • Co jsou Bachovy esence

     13.02.2020 18:27,   registrace

    Třicet osm esencí dr. Bacha odpovídá třiceti osmi negativním stavům mysli. Tyto esence Bach pro přehlednost rozdělil do sedmi skupin . Každá z těchto sedmi skupin v sobě nese hlavní negativní téma.

    Co   jsou   Bachovy   esence